dimecres, 16 de novembre de 2016

VOTACIONS CONSELL ESCOLAR 2016

Benvolgudes, Benvolguts,

Us informem de les eleccions per la renovació dels membres del Consell Escolar de l'Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés. Segons la RESOLUCIÓ ENS/2172/2016 (document complert adjunt) de 13 de setembre de 2016, publicada al DOGC número 7215, amb data 28/9/2016.
El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Renovació parcial dels següents membres:
SECTOR PROFESSORAT – 2 MEMBRES
SECTOR PARES/MARES – 2 MEMBRES
SECTOR ALUMNAT – 1 MEMBRE

Al tauler de l’Escola trobareu tota la informació detallada del procés i el calendari que ara us avancem:
-       Inici del procés                                                        dilluns 7 de novembre
-       Exposició del cens electoral                                      dimarts 8 de novembre
-       Reclamacions del cens electoral                               9,10 i 11 de novembre
-       Exposició del cens electoral definitiu                         dimarts 15 de novembre
-       Constitució de les meses electorals                          dimarts 15 de novembre
-       Presentació de les candidatures a la Secretaria         Fins al 18 de novembre
-       Publicació de les candidatures                                  dimarts 22 de novembre
-       Presentació sol·licituds per actuar
de supervisor/a del sector pares/mares/alumnat        dijous 24 de novembre
-       Votacions del sector professorat                               dimarts 29 de novembre de 15.30 a 16.30 h
-       Votacions dels sectors d’alumnat i de pares/mares    dimecres 30 de novembre de 18 a 20 h

-       Resultat de les eleccions                                          divendres 2 de desembre
-       Constitució del nou Consell Escolar                           dimarts 13 de desembre
-       Tramitació als Serveis Territorials del Dep.
d’Ensenyament de la còpia autenticada de les actes
del procés de constitució del Consell Escolar             abans del 16 de gener

Tota la informació que se’n derivi del procés es penjarà en el tauler del centre.

Atentament,

Susana Fernández Martorell
Directora

Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada